Mentions légales

Site-eigenaar:

Camping Sunêlia Interlude

8 Gros Jonc weg

17580 - Le Bois Plage In Ré

Telefoon: 05 46 09 18 22

Fax: 05 46 09 23 38

 

Contactgegevens van de host van de website:

Gandi SAS

15 place de la Nation

75011 - Parijs

Frankrijk

Telefoon: 01.70.37.76.61

 

Contactgegevens van de website-ontwerper:

RC2C

18 Avenue Albert Einstein

17000 - La Rochelle

Telefoon: 05.46.45.84.00

Fax: 05.46.45.84.01

 

JURIDISCHE KENNISGEVING

1- Copyrights / Copyright

De merken en logo's die op deze site verschijnen, zijn handelsmerken die zijn geregistreerd door Sunélia Interlude. Er kan geen licentie of gebruiksrecht worden toegekend aan de merken of logo's die op de site voorkomen, die daarom niet kunnen worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Sunélia Interlude behoudt zich het recht voor om elke handeling te stellen die inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten, ook in het kader van een strafrechtelijke procedure.

De reproductie van alle documenten die op de site zijn gepubliceerd, is alleen toegestaan ​​voor informatieve doeleinden en uitsluitend voor privédoeleinden. Elk ander gebruik van deze reproducties, en in het bijzonder het gebruik voor commerciële doeleinden, is uitdrukkelijk verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sunélia Interlude.

Fotocredits: Ile de Ré Tourisme, ASP Editions, lacabaneverte.com, re-surf.com, cotesetmer.net

2- Verantwoordelijkheden

Alle informatie die via deze site toegankelijk is, wordt geleverd zoals deze is. Sunélia Interlude geeft geen garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site, met inbegrip van enige verslechtering of virus dat computerapparatuur of enig ander eigendom van de 'gebruiker zou kunnen infecteren.

Sunélia Interlude is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, fouten of weglatingen op deze site. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.

Sunélia Interlude kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang van iemand tot de site of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, evenals het gebruik van de site en / of krediet gegeven aan enige informatie die direct of indirect van deze laatste komt.

De gebruiker verbindt zich ertoe om op deze site geen informatie over te dragen die zou kunnen leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verbindt zich ertoe om via deze site geen informatie vrij te geven die illegaal, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is, in het geval van een chat of een forum.

Externe sites van Sunélia Interlude met een hyperlink naar deze site vallen niet onder de controle van Sunélia Interlude, die daarom elke verantwoordelijkheid voor hun inhoud afwijst. Deze links naar andere sites vormen in geen geval een goedkeuring of partnerschap tussen Sunélia Interlude en deze sites, aangezien deze onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeschermingsbeleid.

 

Sunêlia Interlude

8 Route de Gros Jonc

17580 LE BOIS STRAND IN RE

Telefoon: 05 46 09 18 22

Mail: infos@interlude.fr

SNC SPACE met een kapitaal van 40.016 €

RCS La Rochelle 329554851

Intracommunautair nummer: FR1932955485100017

NAF: 5530Z

Fax: 05 46 09 23 38

 

3 - Toegang tot de site

Sunélia Interlude behoudt zich het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken de toegang tot de gehele of een deel van de site te wijzigen, te beëindigen, op te schorten of te onderbreken, met inbegrip van in het bijzonder de inhoud, functionaliteiten of beschikbare uren zonder voorafgaande kennisgeving.

4 - Voor uw opmerkingen en suggesties op de site:

Vul dan het contactformulier in.

 

© 2017 - Sunélia Interlude, Alle rechten voorbehouden